Genel Yetkili Sendika

Ek gösterge kapsayıcı ve reformist bir çalışma oldu

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan ek gösterge sistemiyle ilgili olarak,  “Kapsayıcı ve reformist bir çalışma oldu” dedi.

Ali Yalçın, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3600 ek gösterge ile ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Yalçın, tüm kamu görevlilerini kapsayacağı belirtilen 600 puanlık ek gösterge artışının, Memur-Sen’in toplu sözleşmedeki ısrarları sonucunda sağlandığını hatırlatarak, “Genelde yetkili konfederasyonumuz ve hizmet kollarının tamamında yetkili olan sendikalarımızın teknik heyetleri ile kamu idaresi arasında gerçekleştirilen iki bakanlık ve 12 mutfak çalışması süresince tekliflerimize ilişkin detayları paylaştık, katkı ve katılımımızla ek gösterge çalışmasının paydaşı ve tarafı olarak süreci etkin bir şekilde yürütmeye ve en erken şekilde tamamlamaya özen gösterdik” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’in ek gösterge ile ilgili çalışmalarda tüm beklentileri ve hassas noktaları aktardığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti: “Kamuoyunda haklı beklenti oluşturan ek gösterge çalışmasının toplumsal maliyet üretmemesi, iş barışının bozulmaması, adil ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin kamu işvereni ve siyasi irade ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirerek sürecin her adımında takipçisi olduk ve kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin de önüne geçtik.”

Mevcut düzenlemenin Memur-Sen’in ek gösterge ile ilgili ilk kazanımı olmadığını dile getiren Yalçın, “Hatırlanacağı üzere, Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşme’de tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde azımsanmayacak oranda artış sağlayarak önemli bir kazanımı kamu görevlilerimiz adına hayata geçirmiştik. Şüphesiz, yakın zamanda düzenlemeye dönüşecek ek göstergelere ilişkin bu çalışmanın da hem paydaşı olan hem toplu sözleşme kazanımı hâline dönüştüren hem de dört unvanın dışında kapsamının genişletilmesini sağlayan yine Memur-Sen’dir” ifadelerini kullandı.

Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır

Cumhurbaşkanı tarafından 2018 yılında dört unvana yönelik 3600 ek gösterge çalışmasının yapılacağı sözünün, bugün Memur-Sen’in çabası ve iradesi ile 5 milyon 300 bin kamu görevlisini ve emeklisini de kapsayan bir sonuç hâline dönüştüğünün altını çizen Yalçın, ortaya çıkan tabloyu önemli bulduklarını kaydederek, “Dört meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz. Aynı zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, teklifimizin dikkate alındığını gösteriyor. Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmiş olması, herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağlamıştır. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dâhil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Çalışmayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkmasıyla daha sağlıklı değerlendirmelerin yapılabileceğini söyleyen Yalçın, “Ancak çalışmaya ilişkin detayları henüz göremediğimiz için, özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması teklifimizin karşılanmasına ilişkin cümle kurmayı erken bulmakla birlikte, ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmaların başlamasını bekliyoruz

Çalışmanın, eksik yönlerinin giderilmesiyle kamu görevlilerinin refahına katkı sunacağını belirten Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek ve ortaya konan irade yönüyle bu reformist çalışma bir bütün olarak ele alındığında, boşlukların giderilmesiyle birlikte ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması hâlinde kamu görevlilerinin beklentileri tamamen karşılanacak ve refah seviyelerine olumlu etki edilecektir. Memur-Sen olarak, çalışmanın iyileştirmeye açık alanlarında yapılacak düzenlemeleri bundan sonraki yasama sürecinde takip etmeye devam edecek, gerek TBMM ilgili komisyonu gerekse Genel Kurul aşamalarında katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ek göstergelere ilişkin çalışmanın tamamlanması akabinde bir diğer toplu sözleşme kazanımımız olan ‘sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi’ne ilişkin çalışmaların da, Memur-Sen’in katkı ve katılımıyla zaman kaybedilmeden başlaması hususunu hatırlatıyoruz.”