Genel Yetkili Sendika

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanması için kapsam genişletilmelidir

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapmakta olan öğretmenlerin, istemeleri hâlinde süre şartı aranmaksızın istihdamda güçlük çekilen yerlere yer değiştirme işlemlerinin, öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme dönemi içinde gerçekleştirilmesini talep ettik.

Geçmiş yıllarda Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında her ikisi de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmişti.

Halen Bakanlık kadrolarında farklı illerde sözleşmeli öğretmen pozisyonunda görev yapan eşlerin, aile bütünlüğüne dayalı yer değişikliği işlemlerinin yapılması konusunda haklı ve yerinde talepleri bulunmaktadır. Anayasal bir hak ve evrensel hukukun bir gereği olan aile bütünlüğünün sağlanmasını teminen geçmiş yıllardaki uygulamanın, öğretmenlerin 2022 yılı yer değiştirme takvimi içinde de gerçekleştirilmesi elzemdir.

Ayrıca, geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri dışında kalan illerde görev yapmakta olan öğretmenlerin, istemeleri hâlinde süre şartı aranmaksızın istihdamda güçlük çekilen yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilmelerine imkân sağlanmıştı. Öğretmen açığı bulunan yerlerin öğretmen ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra, yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasına da hizmet eden bu uygulamanın yeniden hayata geçirilerek 2022 yılı yer değiştirme takvimi içinde de gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.

Bakanlığa gönderdiğimiz yazı için tıklayınız