Genel Yetkili Sendika

Aşçı yardımcısı kadro unvanı ihdas edilmelidir

Eğitim-Bir-Sen olarak Cumhurbaşkanlığı’na başvurarak, aşçı yardımcısı kadro unvanının ihdas edilerek aşçı yardımcısı pozisyon unvanında bulunanların ihdas edilecek kadrolara atanmalarının sağlanmasını talep ettik.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı, 15.02.2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Kararda, aşçı yardımcısı pozisyon unvanında bulunanların hizmetli kadrosuna atanmaları öngörülmüştür. Ancak aşçı yardımcısı pozisyon unvanı istihdamı duyurusunda, “aşçı ve aşçı yardımcısı” alan mezunu olarak yerleştirilmeleri yapılan adaylarda aranan şartlar aynıdır.

Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 43. maddesinde yer alan, “Pansiyonlarda aşçıya yardımcı olmak ve bulunmadığı zamanlarda aşçının görevlerini yapmak üzere aşçı yardımcısı görevlendirilir” hükmü, aşçı yardımcısı ile aşçı arasında görev yönüyle bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır.

Yardımcı hizmetler sınıfı dâhilindeki kadrolar için üst düzey eğitim veya belirli türdeki okullardan mezun olma gibi şartlar aranmamaktadır fakat Millî Eğitim Bakanlığı’nda aşçılar ve aşçı yardımcısı yönünden eğitime dayalı yeterlilik istenmekte ve mesleki ortaöğretim veya daha üst düzey mezuniyet gibi şartlar aranmaktadır.

Bu nedenle, aşçı yardımcısı kadro unvanının ihdas edilerek aşçı yardımcısı pozisyon unvanında bulunanların ihdas edilecek kadrolara atanmaları sağlanmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı’na yaptığımız başvuru için tıklayınız