Genel Yetkili Sendika

Şube müdürlerinin talepleri görmezden gelinmemelidir

Eğitim-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, şube müdürlerinin talep ve beklentilerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Gök, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarındaki şube müdürlüğüne görevde yükselme yazılı sınavı ve akabinde mülakat süreçleri ile atanan şube müdürlerinin son yıllarda özlük ve mali haklar yönünden negatif ayrımcılığa maruz bırakıldığını, adeta görmezden gelindiğini ifade ederek, “Bu görmezden gelinme durumu, şube müdürlerinde motivasyon kaybına yol açmakta ve çalışma şevkini kırmaktadır” dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmen ve okul yöneticilerine verilen bazı haklardan şube müdürlerinin yararlandırılmadığını kaydeden Gök, “Anayasada ve 657 sayılı Kanun’da kariyer ve liyakat ilke olarak yer almasına karşın, öğretmen veya okul yöneticiliğinden şube müdürlüğüne kariyer yükselirken özlük ve mali hakların azalması izahı mümkün olmayan bir durumdur. MEB taşra teşkilatında görev ve sorumluluk anlamında üst görevde olanların, alt görevde olanlardan daha düşük ücret alması, Bakanlığın teşkilat yapılanmasında adalet karinesine gölge düşürmektedir” şeklinde konuştu.