Genel Yetkili Sendika
Genel Disiplin Kurulu
Abdullah ÇATI
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Şırnak Şube Başkanı

Murat MENGEN
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Sakarya 1 No'lu Şube Başkanı

Murat ALTUĞ
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Aksaray 2 No'lu Şube Başkanı

Mustafa ARSLAN
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

 Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı

Uğur KOLSUZ
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Ankara 6 No'lu Şube Başkanı