Genel Yetkili Sendika
Genel Disiplin Kurulu
Ali DENİZ
Genel Disiplin Kurulu Başkanı

Adıyaman 1 No'lu Şube Başkanı

Mustafa Sami ÇETİN
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Şanlı Urfa 2 No'lu Şube Başkanı

Mustafa KARATAŞ
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Erzurum 2 No'lu Şube Başkanı

Mahmut KAHRAMAN
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

 Osmaniye Şubesi Başkanı

Uğur KOLSUZ
Genel Disiplin Kurulu Üyesi

Ankara 6 No'lu Şube Başkanı