Genel Yetkili Sendika
Genel Denetleme Kurulu
İdris ŞEKERCİ
Genel Denetleme Kurulu Başkanı

İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı

Murat ALTUĞ
Genel Denetleme Kurulu Üyesi

Aksaray 2 No'lu Şube Başkanı

İbrahim BAHŞİ
Genel Denetleme Kurulu Üyesi

Elazığ 1 No'lu Şube Başkanı

Abdülaziz AYDIN
Genel Denetleme Kurulu Üyesi

Kahramanmaraş1 No'lu Şube Başkanı

Ramazan ACAR
Genel Denetleme Kurulu Üyesi

Bursa 1 No'lu Şube Başkanı