Haber
2024-01-16 09:54:36
Ankara 8 nolu şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu tamamlandı

Sıra tayinini içeren adil ve kalıcı bir yer değişikliğine ihtiyaç var

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, sıra tayinini içeren adil ve kalıcı bir yer değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirterek, “İl içinde sıra uygulamasına geri dönülmelidir” dedi.

Ankara 8 No.lu Şube’nin 1. olağan genel kurulunda konuşan Ramazan Çakırcı, sendikacılığa tartışmasız yeni bir soluk getirdiklerini vurgulayarak, “Bir yandan ücret ve özlük hakları mücadelesini en iyi şekilde verirken, diğer yandan eğitim başta olmak üzere ülkemizin temel sorunlarına çözüm üretmede üzerimize düşeni yaptık,taşımayı üstendiğimiz değerlerin mesuliyetini bihakkın yerine getirdik ve bu idealimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çakırcı, şöyle devam etti: “Başarımızda gördüklerimizden ve tartıştıklarımızdan doğru sonuçlar çıkarmamız, sorumluluklarımızdan kaçmayışımız ve ilkelerimizden ödün vermeyişimiz etkili olmuştur. İç dünyamızda ya da çevremizde sırtımızı döndüğümüz her sorunun ya yerinde duracağını ya da artarak yeniden karşımıza çıkacağını bilerek çalıştık, mücadele verdik.”

Eğitim çalışanlarının çözüm bekleyen sorunlarına işaret eden Çakırcı, sıra tayinini içeren adil ve kalıcı bir yer değişikliğinin gerekliliğine dikkat çekerek, “Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin bütünüyle gerçekleştirilmesini sağlama adına yer değiştirme takviminin Temmuz ayında il içinde görev yapan öğretmenlerden başlamasını ve il içinde sıra uygulamasına geri dönülmesini istiyoruz. İl içi sıraya bağlı yer değiştirme uzun yıllar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başarıyla uygulanmıştır, yeniden hayata geçirilmesini sağlayacak altyapı hâlihazırda mevcuttur” şeklinde konuştu.

Eğitim kurumu yöneticiliğinin ikincil görev olmaktan çıkarılarak profesyonel bir mesleğe dönüştürülmesini istediklerini kaydeden Çakırcı, şunları söyledi: “Yöneticilik, profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalıdır. Eğitim yöneticiliğinin meslekleşmesi, mesleki yeterliliklerin belirlenmesi, meslek öncesi ve meslek içinde yetiştirme ile liyakat, uzmanlık, bilgi, beceri ve tutum ekseninde yapılacak seçme ve atama, eğitim yönetiminin somut adımlar atılması beklenen temel parametreleridir. Eğitim kurumu yöneticiliğine atama/görevlendirmenin yazılı sınav puanı ile nesnel kıstaslara dayalı mesleki çaba ve başarı ölçümü üzerinden gerçekleştirileceği bir sistemin kurulmasına ihtiyaç vardır. Proje okulları başta olmak üzere eğitim kurumları yönetici atama mevzuatında köklü değişiklikler yapılmalıdır.”

Müfredat değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çakırcı, öğrenci merkezli, öğrenmeyi öğreten, kişilikli ve kimlikli fertler yetiştiren, kalkınmayı ve gelişmiş ülkelerle yarışmayı hedefleyen bir eğitim sistemini geliştirmek zorunda olduklarının altını çizerek, çok önceden yapılmış, eskive eskinin tecrübelerine dayanankanun ve yönetmeliklerin hâkim olduğu değil; bilginin, hikmetin, ahlakın, ilerlemenin temel alındığı bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Ramazan Çakırcı, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir ülkenin eğitim programları ya da müfredatı, o ülkenin sadece eğitime bakışını değil, aynı zamanda zihniyetini, nasıl bir fert ve toplum istediğinin yol haritasını da ortaya koymaktadır. Öğrencilerimizin özgüvene sahip, dürüst ve güvenilir, eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, inisiyatif alabilen, rekabetçi, girişken ve iş birliğine açık, toplumun sorunlarına duyarlı, başkalarının görüş ve düşüncelerine değer veren, toplumsal değerlerine sahip çıkan, çevreye karşı duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı insanlar olarak yetiştirilmesi müfredat değişikliğinin temel felsefesi olmalıdır.”

Konuşmaların ardından yapılan seçim sonucunda yeni şube yönetimi şu şekilde oluştu:

Güngör Erdoğan (Şube Başkanı), İsmail Yıldız (Şube Sekreteri), başkan yardımcıları Servet Odacı (Teşkilatlanma), Abdullah Demir (Mali İşler), İbrahim Yahşi (Basın ve İletişim), Mehmet Ali Karahan (Hukuk ve Toplu Sözleşme), Bahar Şahin (Eğitim ve Sosyal İşler).

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen