Tarihçe

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), 14 Şubat 1992 tarihinde eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Yaklaşık on yıl boyunca kamu görevlilerinin sendikal haklara kavuşması için gayret gösteren Mehmet Akif İnan, bu çalışmalarıyla aynı zamanda ülkemizde demokrasinin tabana yayılarak gelişmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına büyük katkıda bulunmuştur. Akif İnan, kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme hakkının kazanmasının ise tartışmasız öncüsü olmuştur.

Nihayet 25.06.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile memurların sendika kurmaları yasal dayanağa kavuşmuş, diğerleri gibi Eğitim-Bir-Sen de bu tarihten sonra tüzel kişilik kazanmıştır.

22 Aralık 2002’de Olağanüstü Kongre ile ilk profesyonel yönetim kurulunu seçen Eğitim-Bir-Sen, hızla üye kayıt ve kurumsallaşma çalışmalarına başlamıştır.

Eğitim-Bir-Sen; 6 Mart 2005’te ikinci, 3 Şubat 2008 tarihinde üçüncü, 19-20 Şubat 2011 tarihlerinde dördüncü, 21-22 Şubat 2015 tarihlerinde de 5. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiştir.

1 Ocak 2003 tarihinde 18 bin resmi üyesi bulunan Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2009’da 137 bin 464 üye sayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı’nda yetkili sendika olmuş; 2010 Mayısı’nda ise üye sayısını 142 bin 849’a çıkararak, Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki yetkisini pekiştirmiştir.

Eğitim-Bir-Sen, yaptığı çalışmalar ve yetkililer nezdindeki etkili ve sonuç alıcı girişimleriyle eğitim çalışanlarının teveccühünü kazanmış, 15 Mayıs 2011 tarihinde 195 bin 695 üyeyle eğitim hizmet kolunda “genel yetkili” sendika olmuştur.

15 Haziran 2012’de üye sayısı 231 bin 472’ye ulaşan Eğitim-Bir-Sen, 15 Mayıs 2013 tarihinde 251 bin 110 üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası unvanını elde etmiştir.

15 Mayıs 2014 tarihinde 279 bin 722 olan üye sayısını 2015’te 340 bin 365’e, 2016’da 402 bin 171’e, 2017’de 420 bin 149’a, 2018’de 426 bin 645’e, 2019’da 433 bin 787’ye çıkaran Eğitim-Bir-Sen, genel yetkili sendika olarak, ‘yeni ufuklardan yeni umutlara’ yolculuğuna devam etmektedir.

Eğitim-Bir-Sen’in hedefi, kamu görevlilerinin en büyük sendikası olarak önümüzdeki dönemde de eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak ve geliştirmek olacaktır.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen