Haber
2024-05-24 17:59:14
Munzur Üniversitesi’nin hukuksuz ve keyfî uygulamalarına dur denilmeli

Eğitim-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Munzur Üniversitesi’nde rektörlük tarafından yapılan hukuksuz ve keyfî uygulamalara tepki gösterdi. Rektörlük önünde bir basın açıklaması yapan Aydın, basın açıklamasının rektörlük talimatıyla engellenmeye çalışıldığını belirterek, “Eğitim-Bir-Sen olarak, Munzur Üniversitesi’nde yapılan işlemlerin haksız ve hukuksuz olduğunu bir kez daha dile getiriyoruz. Haklı olanların mağdur edildiği, sayısız usulsüzlüğün yapıldığı, tepki gösterenlere parmak sallandığı bu yönetimi ve anlayışını protesto ediyoruz. Bütün bu hukuka, kanuna ve ahlaka aykırı iş ve işlemler, YÖK Denetleme Kurulu’na tarafımızca şikâyet konusu edilmiştir. Yetkili ve sorumlu makamların, bu iddiaları ciddiyetle araştırıp hukukun gereğini yerine getireceğini umuyoruz” dedi. 

 

“Rektörün, kadın personele yönelik uygunsuz imaları, personelin şeref ve haysiyetine yönelik açık ve üstü kapalı söylemleri gibi ahlak ve edep yoksunu davranışların ayrıntılarına girmeye gerek bile duymuyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Aydın, “İhalelerin yaklaşık maliyet bilgilerini öğrenmek istediği, ihalelerin kendi belirlediği veya yönlendirdiği kişi veya firmalara verilmesi yönünde telkinlerde ve yönlendirmelerde bulunduğu, ihtiyaç olmadığı hâlde ihtiyaç ileri sürülerek gerekli olmayan alımların yapıldığı veya yaptırılmaya çalışıldığı, daire başkanlıkları uhdesindeki iş ve işlemlerin belirli şube müdürleri eliyle yürütülmesini sağladığı iddiaları bir değil birden fazla kişi tarafından şikâyet konusu edilmiş, YÖK Denetleme Kurulu göreve çağrılmıştır” ifadelerini kullandı. 

 

Munzur Üniversitesi’nin kamu yönetimi alanında nelerin olmaması gerektiği konusunda bütün ülkeye örnek olma misyonu edindiğini kaydeden Aydın, üniversitede benzeri görülmemiş, baskı denilebilecek bir uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi. Aydın, “Rektör talimatıyla yapıldığı iddia edilen uygulamaya göre, kendisine lojman tahsis edilen üniversite personelinin, mesai saatleri sonrasında ‘lojmanda olup olmadıkları’ daha doğrusu işleri biter bitmez lojmana gidip gitmedikleri, lojmanın ışıkları yanmıyorsa tutanak tutularak, personel lojmanı neden kullanmadıkları sorusuna muhatap kılınmıştır” şeklinde konuştu. 

 

Aydın, üniversitede ders verme görevini yerine getirebilecek akademik personel olmasına rağmen, üniversite dışından kişilere ders görevi verilerek yersiz görevlendirmeler suretiyle hem kamu zararına sebebiyet verildiğini hem de açılacak akademik kadrolarda hukuka aykırı özel şartlara kılıf uydurulduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Öğretim elemanı kadrolarına atama, liyakat ve akademik yeterlilik ayaklar altına alınmak suretiyle, ‘Yükseköğretimde ders vermiş olmak’ gibi özellikle kişiye özel bir şart sayesinde yüzlerce kişi arasından nokta atışla akademik alımlar gerçekleştirilmektedir.” 

 

Öğretim elemanı alımlarında “ince bir hukuksuz işçiliği” gerçekleştirildiğini dile getiren Aydın, “Şeklen hukuka uygun görülen ancak arka planda bir adayı işaret edecek biçimde, ‘yükseköğretimde ders vermiş olmak’ gibi spesifik olarak ek şartlar belirlenmekte; üniversitede çalışan veya yıllardır kadro bekleyen adayların başvurabilme hakları bile engellenmekte, akademik yeterliliği şüpheli kişiler ilana tek aday olarak başvurabilmekte ve kadrolara atanarak üniversitede kadrolaşmaya gidilmektedir” diye konuştu.

 

Aydın, ufak değişikliklerle dava konusu kararların yeniden alındığını ve mahkeme kararlarının işlevsiz bırakıldığını, davalar aleyhe sonuçlanmış ise hemen uygulandığını, lehte kararlar ise kasten geciktirildiğini ifade etti. Üniversite tarafından açılan veya aleyhe açılan davalarda, dava takibinde üniversitenin hukuk müşavirliğinin göz ardı edildiğini, mahkemelerce istenilen bilgi ve belgelerin hukuk müşavirliği atlanarak talimatla genel sekreterlik tarafından gönderildiğini, bu nedenle de hukuki denetim olmaksızın eksik veya yersiz bilgi ve belge göndermek suretiyle davaların keyfî ve kişiye özel olarak takip edilerek kurum zararına yol açan sonuçlara sebebiyet verdiğini vurgulayan Aydın, şöyle konuştu: “İlgili mevzuat gereğince sendika şubesi yönetim kurulunda görevli sendika yöneticilerinin, sendikanın veya konfederasyonun toplantı yer, tarih ve süresini belirten yazılı talebi üzerine kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla toplantı süresince kurumca idari izinli sayılacağı açık olmasına rağmen, sendikal toplantıya katılan sendikamız yöneticisi hakkında soruşturma açılmasının, sendikaya gözdağı vermekten ibaret olduğu pekâlâ bilinmektedir. Biliyoruz ki yapılan bütün bu hukuksuzluklar ve keyfîlikler sendikamız tarafından gündeme getirilerek ‘yanlışa yanlış’, ‘haksızlığa haksızlık’, ‘ahlaksızlığa ahlaksızlık’ dediğimiz için sendika yöneticilerimiz, temsilcilerimiz, komisyonlarımız ve üyelerimiz hedef alınmakta, yersiz ve mesnetsiz soruşturmalar ve görev yeri değişiklikleriyle gözdağı verilmekte, üyelerimiz üzerinde istifa baskısı kurulmaktadır.”

 

Sendika olarak, yapılan işlemlerin haksız ve hukuksuz olduğunu ifade ettiklerini ve yapılanlara ‘dur’ dediklerini kaydeden Aydın, “Haklı olanların mağdur edildiği, sayısız usulsüzlüğün yapıldığı, tepki gösterenlere parmak sallandığı bu yönetimi ve anlayışını protesto ediyoruz. Bütün bu hukuka, kanuna ve ahlaka aykırı iş ve işlemler, YÖK Denetleme Kurulu’na tarafımızca şikâyet konusu edilmiştir. Yetkili ve sorumlu makamlardan, bu iddiaları ciddiyetle araştırıp hukukun gereğini yerine getirmelerini bekliyor ve istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

 

Eğitim-Bir-Sen Tunceli Şube Başkanı Bülent Kar ise, yolsuzluğa, hukuksuzluğa, haksızlığa boyun eğmeyenlerin rektör tarafından mağdur edilmesine sessiz kalmadıklarını, kalmayacaklarını vurgulayarak, “Sayın Rektör kalemleri toplatabilir, mürekkebi kurutabilir lakin haksızlıklar karşısında dilsiz şeytan olmayı kabul etmeyen sendikamızın geleneğini değiştiremez” dedi.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen