Haber
2024-03-28 12:32:47
Sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı için çözülmesi gereken sorunlar var

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aydın, İstanbul 1 ve 5 Nolu şubelerin düzenlediği toplantılarda üyelerle bir araya gelerek, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Aydın, milletin geleceğiyle ilgili idealleri olan, eğitimin ülkenin geleceği için en önemli mesele olduğunun bilincinde ve bu konuda söyleyecek sözü bulunan eğitim çalışanlarının sendikası olduklarını belirterek, “Eğitim-Bir-Sen, gücünü ve birikimini örgütünden alan ve yine örgütünün mali, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için kullanan; ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ anlayışını içeren kültür ve medeniyetimizi referans alarak sendikacılık misyon ve vizyonuna yeni anlamlar katan; emeği, ekmeği ve özgürlükleri birlikte ele alan hizmet sendikacılığı anlayışını ülkemizin gündemine taşıyan bir sendika, bir sivil toplum kuruluşudur” dedi. 

 

 

Eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin saygın iş ortamında saygın ücret almalarını temin etmek için, millî gelirin adil bir şekilde bölüşülmesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için yerelden evrensele mücadelelerini ilk günkü azim ve heyecanla sürdürdüklerini kaydeden Aydın, “Yetkili sendika olarak, kurum idari kurulu ve toplu sözleşme marifetiyle pek çok sorunun çözülmesini sağladık. Mevcut sorunların çözülmesi de yine bizim mücadelemiz, gayretimiz, girişimlerimiz sayesinde olacaktır. Çünkü biz sorun çözen bir sendika olarak adımızı altın harflerle yazdırdık. Ancak hiçbir zaman yaptıklarımızla yetinmedik. Hep daha fazlası için, eğitim çalışanlarının haklarının korunması, geliştirilmesi, artırılması için çabaladık, çabalıyoruz” şeklinde konuştu. 

 

 

Daha adil, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı için yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti: “Öncelikle Öğretmenlik Meslek Kanunu ihtiyaca cevap verecek, beklentiyi karşılayacak şekilde ele alınarak yeniden düzenlenmelidir. Emekli olan personel kadar yeni istihdam değil, ihtiyaç kadar atama yapılmalı ve atama bekleyen öğretmen adaylarının beklentileri karşılanmalıdır. Üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı verilmelidir. Akademisyenlerin emeklerinin ve eğitimlerinin karşılığını alabilmeleri sağlanmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları daha fazla vakit kaybedilmeden genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. Öğretmen atamalarında mülakat kaldırılmalı, atamalar yazılı sınav yöntemiyle yapılmalıdır. 3600 ek gösterge birinci dereceye yükselen kamu görevlilerine de yansıtılmalı, uygulamada adalet sağlanmalı; devlet, memurları arasında ayrım yapmamalıdır. Görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ yeniden kurulmalı, emekliler mali disiplin gerekçesiyle mağdur edilmemelidir. CHP’nin toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili neden olduğu kayıplar vakit geçirilmeden tazmin edilmeli ve ek protokol ile sorun çözülmelidir. Kamu personel sistemi masaya yatırılmalı; ünvan, yetki, ücret ve sorumluluk dengesi ekseninde hiyerarşi yeniden tasarlanmalı, çalışma barışı açısından çarpıklıklar düzeltilmelidir.” 

Eğitimin; hizmetlisi, memuru, şoförü, öğretmeni ve yöneticisiyle bir bütün olduğunu vurgulayan Aydın, “Eğitimin kalitesi ve eğitimcilerin başarısı ancak bu ekibin uyumlu çalışmasıyla mümkündür. Sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlarda bu bütünlük göz ardı edilmemelidir” diye konuştu. 

Abdülaziz Aydın, eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi veren bir teşkilat olarak, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla sorunun parçası değil, çözümün paydaşı olmayı sürdüreceklerini söyledi. 

 

 

Aydın, Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mükremin Köse ve İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz’ın şahsında teşkilat mensuplarını emek ve gayretlerinden dolayı kutlayarak sözlerini tamamladı. 

 

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen