Haber
2024-02-23 17:00:03
SGK prim işlemleri ile ilgili çelişkili kararlar düzeltilmelidir

MEB Kurum İdari Kurulu gündemine taşıdığımız; MEB, SGK ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na başvurarak düzenleme talep ettiğimiz SGK prim yükümlülüğü konusunda bakanlık tarafından somut adım atılmış; okul ve kurumlarca maaş, ücret, ek ders, SGK prim işlemleri yapılmayacağı hüküm altına alınmıştı. Ancak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 07.02.2024 tarihli yazısıyla bu defa stajyer öğrencilerin SGK prim işlemlerinin ve prim ödemelerinin öğrencilerin kayıtlı oldukları okullar tarafından yapılacağı ifade edilmiştir. 

Bu düzenlemenin, talebimiz üzerine hayata geçirilen MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın bakan imzalı “2024 yılı bütçe uygulamaları” yazısına açıkça aykırı olduğuna şüphe yoktur. Söz konusu yazıda, okul müdürlüklerindeki öğrenci ve personelin maaş, ücret, ek ders, SGK primi ve benzeri giderlere ilişkin her türlü tahakkuk ve ödeme işlemlerinin il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştı. 

Bakanlık, birbiriyle çelişen, okul ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kargaşa ve farklı uygulamalara sebebiyet veren, ancak nihayetinde karışıklık ve çelişkiden kaynaklı hatalı uygulamalardan okul müdürlüklerinin sorumlu tutulması sonucunu doğuracak bu karardan vazgeçmelidir. Okul yöneticilerini kendi kusurları olmaksızın gerçekleşen iş ve işlemler nedeniyle yüklü miktarlarda idari para cezalarıyla karşı karşıya bırakan hatalı uygulamalara son verilmesini sağlayacak bakanlık kararı uygulanmalıdır. 

 

Talep yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen