Haber
2024-01-12 09:54:29
Üniversiteler, disiplin kurullarında ve lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcisine yer vermek zorundadır

Bakanlar Kurulu ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları ile hizmet kolu toplu sözleşmesinde yer alan hükümler gereğince üniversite disiplin kurulları ile lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcisine yer verilmesi konusunda YÖK’ün üniversiteleri uyarmasını istedik.

03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın “Yükseköğretim kurumlan disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması” başlıklı 18. maddesinde, “(1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumlan disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır” hükmü yer almaktadır. Yine aynı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu” başlıklı 23. maddesinde, “(1) 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alır” hükmü bulunmaktadır.

Aynı hükümlerin daha önce yürürlükte bulunan kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinde de yer aldığı bilinmektedir. Ancak bazı üniversitelerde, disiplin kurulu toplantılarına yetkili sendika temsilcilerinin katılımının engellendiği, yetkili sendika temsilcilerine disiplin kurulu toplantılarına katılımları yönünde çağrı yapılmadığı; bazı üniversitelerin lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin katılımına imkân sağlanmadığı görülmektedir.

Bir kısım üniversitenin hiçbir gerekçe göstermeksizin ısrarla toplu sözleşme hükümlerini uygulamaması, örgütlenme özgürlüğü ve sendika kurma hakkının ve bu haklarda içkin toplu sözleşme hakkının ihlali niteliğindedir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, YÖK’ten, mezkûr hükümler çerçevesinde üniversite ve fakülte disiplin kurulları toplantılarında ve lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin katılımının sağlanması yönünde üniversitelere hitaben genel bir yazının gönderilmesini talep ettik.

Disiplin kurullarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasına dair yazı

Lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin bulunmasına dair yazı

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen