Genel Yetkili Sendika

Hakkaniyetli adımlar atılsın, memur maaşlarında iyileştirme yapılsın

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, gelir dağılımında adaleti sağlayacak adımın bir an önce atılması çağrısında bulunarak, “İstiyoruz ki, alt gelir grubu ile üst gelir grubu arasında maaş farkı daha fazla açılmasın, seyyanen iyileştirme ile düşük gelirlilerin alım gücünü artıracak, maaş ve ücretlerinde iyileştirme yapacak isabetli ve hakkaniyetli adımlar atılsın” dedi.

Ali Yalçın, Balıkesir ve Trabzon il temsilciliklerinin il divan toplantısına katıldı. Şube yönetimleri, işyeri ve ilçe temsilcileri, üyeler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan toplantılarda konuşan Yalçın, hak, emek ve özgürlük mücadelesinde kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarına ilişkin çok önemli mesafeler kaydettiklerin, ülkenin demokratikleşme mücadelesine en anlamlı desteği vererek vesayetin millet iradesi üzerindeki gölgesinin silinmesi noktasında sorumluluk aldıklarını belirterek, “Bu, onur duyulması gereken bir başarıdır. Memur-Sen, ülkemizde eşiklerin atlanmasında çok önemli pay sahibi olmuştur. Bugün üniversite önlerindeki dramı, üniversite bahçelerinin kampüsten kışlaya çevrildiği görüntüleri konuşmuyoruz. Mücadele ederek, bedel ödeyerek, eylemler yaparak, yasakların, bariyer ve barikatların kaldırılmasını sağladık; 12 milyon 300 bin imzayla kamuda kılık ve kıyafet yasağının kaldırılmasında rol oynayarak ülkenin tarihine onur duyulacak bir değişim bıraktık. Demokratik Türkiye için sesimizi yükselttik ve önemli mesafeler aldık. Şimdi, gelir dağılımında adaletin sağlanması, kazanımların korunması ve yeni kazanımların elde edilmesi için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Temel hak ve özgürlüklerde alınan mesafenin, vesayetle mücadelede katedilen yolun kıymetli olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti: “Gelirlerimizin, alım gücümüzün düştüğünü söylüyor ve sorunlarımızı dile getiriyoruz. Gelir dağılımında adaletin ve kamuda ücret skalasının bozulduğunu da her fırsatta ifade ediyoruz. İstiyoruz ki, gelir dağılımında adaleti sağlayacak adım bir an önce atılsın. Alt gelir grubu ile üst gelir grubu arasında maaş farkı daha fazla açılmasın. Seyyanen iyileştirme ile düşük gelirlilerin alım gücünü artıracak, maaş ve ücretlerinde iyileştirme yapacak isabetli ve hakkaniyetli adımlar atılsın.”

Emekçiler arasında oluşan makası asla doğru bulmadıklarının altını çizen Yalçın, “Bu durum kamuda çalışma barışını bozmakta, insanları küstürmekte ve yıldırmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde gelir dağılımında adaletin sağlanması için bir an önce adım atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yeni döneme ilişkin Memur-Sen’in hedeflerini sıralayan Yalçın, “Toplu sözleşme kanunu, 4688 değişmeli ve evrensel ilkelere, işçi sendikacılığı mevzuatına göre yeniden ele alınmalıdır. Kamuda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları üç yılı aşmayacak şekilde zorunlu olmalı, memura da bayram ikramiyesi verilmeli, diğer çalışanlarda olduğu gibi kamu görevlilerinin de bütün gelirlerinden emekli keseneği kesilmelidir. Sosyal güvenlikte ayrım son bulmalı ve memurun çalışırken aldığı maaş ile emekli aylığı arasındaki uçurum kapanmalı, yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalı, personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. Fazla mesai birim ücreti, ek ders birim ücreti gibi kalemler hakkaniyete uygun hâle getirilmeli, üniversite idari personeline yer değiştirebilme imkânı verilmeli, akademik personelin maaş ve ücretleri yükseltilmelidir. Şimdiye kadar örgütlü mücadelemizle önemli eşikleri aştık. Yine aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek, çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.