Haber
2024-07-04 16:32:18
Açtığımız dava üzerine Danıştay doçentlik başvurularında yapılan değişikliğin yürütmesini durdurdu

Eğitim-Bir-Sen olarak, doçentlik başvuru şartlarında kapsamlı değişiklikler getiren 15.06.2023 tarihli YÖK Genel Kurulu kararına karşı açtığımız davada Danıştay, adayların doçentlik başvurusunda bulunabilmesi için doktora eğitimini tamamladıktan sonra dönemlik programlarda dört farklı yarıyılda, yıllık programlarda iki farklı yılda lisans/lisansüstü dersi vermiş olmaları şartının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 

 

2023 Mart doçentlik başvuru dönemine kadar uygulamada olan “Doçentlik Başvuru Kriterlerinin” ‘Eğitim-Öğretim’ bölümünde yer alan şarta göre doçent adaylarının bir dönem ön lisans dersi vermiş olmaları yeterli görülür iken, dava konusu düzenlemeyle doçent adaylarına 4 dönem veya 2 yıl boyunca lisans ya da lisansüstü ders vermiş olmak şartı getirilmiştir. Bu şartın istisnası olarak ise doktora ünvanının alınmasından sonra, yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl kadrolu öğretim elemanı olarak görev yapanların bu bölümde yer alan şartı sağlayacağı belirtilmiştir. 

 

Danıştay 8. Dairesi, kararında, “Düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında kadrolu olarak 2 yıl görev yapan kişilerin ön lisans, lisans veya lisansüstü ders verip vermediği ayırt etmeksizin, dava konusu düzenlemede yer alan şartı sağladığı, buna karşın yükseköğretim kurumlarında kadrolu olarak görev yapmayan kişilerin sadece lisans veya lisansüstü ders vererek 4 dönem/2 yıl ders verme şartını sağlamak zorunda olduğu, böyle bir ayrıma gidilmesinin nedenlerinin davalı idarelerce ortaya konulmadığı açıktır. Diğer taraftan, davalı idareler tarafından, uzun bir dönem boyunca uygulanan ön lisans dersi vermiş olmanın doçentlik başvurularında yeterli görülmesi uygulamasına hangi hizmet gerekleri ve kamu yararı kapsamında son verildiği de somut bilgi ve belgelerle de savunulamamıştır.” gerekçesine yer verdi.

 

İlgili karara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen