Yazı
Yazar : Mesut ÖNER
2024-06-05 09:51:57
Görüntülenme
Örgütlü olmanın bereketiyle birleştik, birleştikçe büyüdük ve güçlendik
Mesut ÖNER

15 Mayıs mutabakat sonucuna göre Eğitim-Bir-Sen’in geçen yıl 396 bin 421 olan üye sayısı 421 bin 671 olmuştur. Teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza, üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu tablo, kuşkusuz inancın, güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, disiplinli çalışmanın sonucu; kamu görevlilerinin, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini önceleyerek sorunlara çözüm bulma çabamızın, sorunları teşhisle yetinmeyip alternatif öneriler sunan, çözüm odaklı düşünen, bilimsel çalışmaları, araştırmaları, sanatsal ve kültürel faaliyetleri eksik etmeyen bir yaklaşımın karşılık bulmasıdır. 

 

Yüz binlerle varlık ve güç kazanan ilgiyle, muhabbetle büyüdük. Her zaman bize duyulan güvene, sevgiye layık olmaya çalıştık ve asla bize bağlanan umutları boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Bize verilen destek her şeyden evvel kararlılığımızın önemini, sorumluluğumuzun şuurunu artırmıştır, artırmalıdır.

 

Özgürlüklerin baskı altına alındığı, insanımızın dünya görüşünün yasaklarla sınırlandığı, iradesinin dayatmalarla ezildiği kuruluş dönemimizde, tüm baskı, zorluk ve zulümlere rağmen, taviz vermeden eğitim ve bilgi merkezli sürdürdüğümüz hak ve özgürlük mücadelemiz, insanımızın kalbi yöneliş ve teveccühüne mazhar oldu. Asil çağrımıza anlamlı heyecanlarla cevap verip yürüyüşümüze katılan her bir üyemizle sayımız arttı; binler, on binler, yüz binler olduk. Örgütlü olmanın bereketiyle birleştik, birleştikçe büyüdük ve güçlendik. 

 

Sendikal yolculuğa çıktığımızdan beri Eğitim-Bir-Sen’in varlığını imkâna dönüştüren insan ve medeniyet değerlerine dayanarak ilkeli sendikacılık yapma tarzımızdır. İlk aşamada seçtiğimiz yol, hakkımızı, insaniyet ve medeniyet değerlerine saygı ilkesiyle konuşarak, anlaşarak aramaktır. Ülkemize ve insanımıza duyduğumuz bu iyi niyet ve güven temel ahlaki tutum ve prensibimiz olmuştur. Bize teveccüh eden kitlenin değer, hak ve menfaatlerini, saygınlığını, erdemini bihakkın temsil etme sorumluluğumuzu hiçbir zaman ihmal etmedik. Her mücadelemizde hakkımızı, haklılığımızı öne çıkardık. Samimi kararlılığımız bizi haklı, güçlü, saygın kıldı. 

 

Genelde milletimizle, özelde eğitim çalışanlarıyla kucaklaştık. Bizi var kılan, bize güç veren, sürekli ve istikrarlı büyüten asıl sebep, özelde eğitim çalışanlarının genelde milletimizin irade ve talepleri doğrultusunda bir tavır ve tutum içinde olmamızdır. Bu tutumumuzla hak ve özgürlük mücadelesinin adresi, kazanımların merkezi; ülkemizin ve milletimizin sivil dayanağı, demokrasi ve millî iradenin teminatı olduk. 

 

Eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya, hukukunu korumaya, eğitim politikalarının belirlenmesinde hazırladığımız raporlarla ışık tutmaya, alternatif çözümlerimizle eğitimin verimliliği ve niteliği için çaba göstermeye devam edeceğiz. Her türlü zulme ve haksızlığa karşı mücadele etmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumdan ve adaletten yana tavır koymayı, ilkeli duruşumuzdan taviz vermeden sürdüreceğiz. 

 

Gücümüz, haklılığımıza, haklılığımız ise savunduğumuz değerlere dayanmaktadır. Haklılığımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, dün olduğu gibi, yarın da emeğin değerini bulması ve çalışma hayatının sorunlarının çözümü için azmimizi daha da artıracağız. 

 

Yetkide istikrar sağlamamızda, hak, emek ve özgürlük mücadelemizde, yeryüzünün bütün coğrafyalarına yürüyüşümüzde, geçmişten günümüze gözyaşı, teri ve emeği olan herkese; başta kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan olmak üzere genel başkanlarımıza, genel yönetim kurulu üyelerimize, şube başkanlarımıza, yönetim kurullarına, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, kadın komisyonlarımıza, işyeri temsilcilerimize ve bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. 

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen