Yazı
Yazar : Ali YALÇIN
81861 Görüntülenme
Öğretmenler Zimmetle Karşı Karşıya!
Ali YALÇIN

Kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle haftada fiili olarak 6 saat derse girmek zorunda kalan sınıf öğretmenine 30 saat üzerinden ek ders ücreti ödeniyor ve bu da Bakanlığın yaptığı düzenlemeden kaynaklanıyorsa ne yapılır? Yarın bir gün bir denetçi çıkıp, “Haftada fiili olarak 6 saat derse girip maaş karşılığını doldurmadığın halde ek ders ücretini de tam almışsın. Kusura bakma ama sana zimmet çıkarıyorum” derse sizce sorumlusu kimdir? İşe çağrılıp haftanın 4 günü boş bekletilip, bir gün fiili derse sokulan öğretmen mi, yoksa yaptığı düzenlemenin ne anlama geldiğini bilmeyecek kadar görevinin farkında olmayan(!) ve aktarılanlara gıkını dahi çıkarmayan duyarsız bürokratlar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde, uygulamaya koyduğu yeni eğitim sisteminin yapısal değişikliklerine ve alandaki genel sorunlara yoğunlaşmış görünüyor. Herkesin ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki sorunlara yoğunlaştığı, ilgililerin enerjisini yönetici atama, rotasyon, il müdürleri, görevde yükselme gibi konulara teksif ettiği şu günlerin telaşının arasında birden bire feryat koparsa şaşırmayalım. Başında, mesleki birikimi ve donanımı konusunda herkesin şapka çıkaracağı bir Genel Müdürün bulunduğu Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün altının resmen boş olduğu görülüyor. Sayın Genel Müdür farkında olmayabilir ama grup başkanları, şube müdürleri, uzmanlar nasıl bu düzenlemeyi yaparlar, anlamak mümkün değil?

Sendikalar ses çıkarmayınca, öğretmenler zimmetle karşı karşıya gelmeyince, mahkeme süreci başlamayınca, yaptığı işi sorgulamayan yöneticilere işinin ehli denilebilir mi? Üstelik Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi olarak 05.03.2013 tarihinde 02/614/EBS/234 sayılı yazıyla Bakanlığa yazmış ve gereğini istemişiz. Ama gel gör ki ne arayan ne de soran var.

Hiç kimse kızıp küplere binmesin, şimdi olayı açıklıyorum.

Özel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılı Şubat ayında uygulamaya konulan; hiçbir belge, bilgi ve açıklamaya dayanmayan, ama e-okul sistemi üzerinden yapılan sınıf düzenlemesiyle getirilen değişiklik, gerek okul müdürlerini gerekse öğretmenleri zor durumda bırakmış, “Yarın bir gün zimmet çıkarırlarsa, bunun sorumlusu şimdi biz mi olacağız” sorusunun sorulmasına neden olmuştur.

9,10, 11 ve 12. sınıflardan oluşan İş Okullarında (Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu) yeni uygulama öncesinde, iş yerine yerleştirilen öğrenciler ile işe yerleşemeyen öğrenciler beraberce aynı sınıfta eğitim görüyorlardı. İşe yerleştirilen öğrenciler haftada bir gün okulunda, diğer günler de ise işyerlerinde mesleki eğitim görüyorlardı. Aynı sınıftaki işe yerleşemeyen öğrenciler ise hafta boyunca kendi sınıfında hem özel eğitim öğretmenleri hem de gerekli branş öğretmenleri (Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Din Kültürü, İş Eğitimi) tarafından eğitimlerine devam ediyorlardı. Yeni düzenleme ile bu duruma son verilmiş ve aynı sınıftan iki şubenin bulunduğu bir okulda A şubesi işe yerleştirilenlerden, B şubesi ise işe yerleşemeyen öğrencilerden oluşturulmuştur. E-Okul sisteminde üçüncü bir ihtimal düşünülmemiştir. Okul idareleri ve öğretmenler tarafından ilgili Genel Müdürlüğün yetkililerine bu sistemin sorunları ve ileride çıkabilecek muhtemel sıkıntılar anlatılmış, eğer düzenlemede ısrar edilirse ilerde hiçbir suçu bulunmayan öğretmenlerin zimmetle karşı karşıya kalacağı aktarılmıştır. Marifetin, olması muhtemel sıkıntıları önceden sezebilme kabiliyetinde olduğunu bilmesi gereken üst yöneticiler, tabiri caizse, kulaklarının üzerine yaz uykusuna yatmışlardır.

Müsaadenizle, konuya yabancı olanlara izah edeyim. İş Okullarındaki sınıflarda işe yerleştirilen öğrencilerin haftalık ders saati sayısı 30’dur. Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenlerinin girdiği derslere de katılmak zorundadır. Her sınıfta da bir özel eğitim sınıf öğretmeni kadrosu mevcuttur. Sınıf öğretmeninin haftalık zorunlu girmesi gereken ders saati sayısı ise ilkokullardaki gibi 30’dur. Uygulamaya konulan sistem ile işe yerleştirilen öğrenciler haftada bir gün (6 saat) okula gelmekte, 30 saatin geride kalan 24 saati işyerlerinde geçmektedir. Haliyle sınıf öğretmeni fiili olarak sadece haftada 6 saat derse girmektedir. Bu durum, işte olan/okulda olan sınıfların ayrıştırılmasıyla oluşmuştur. İki şubeli bir okulda sınıfın birisi resmen boşa çıkartılmıştır. Bu uygulamayla, sadece sınıf değil, aynı zamanda o sınıfın sınıf öğretmenleri de haftada 4 gün boşa çıkarılmıştır. Böylece sınıf öğretmeni haftada sadece 6 saat derse girmekte, geri kalan 4 gün boyunca okulda boş beklemekte ve ek dersi de doğal olarak haftalık tam saat üzerinden almaktadır.

Başlangıçta sorduğum soruyu müsaadenizle bir kez daha sorayım. Yarın bir gün bir denetçi çıkıp, “Haftada fiili olarak 6 saat derse girip maaş karşılığını doldurmadığın halde ek ders ücretini de tam almışsın. Kusura bakma ama sana zimmet çıkarıyorum” derse bunun sorumlusu kimdir? İşe çağrılıp haftanın 4 günü boş bekletilip, bir gün fiili derse sokulan öğretmen mi, yoksa yaptığı düzenlemenin ne anlama geldiğini bilmeyecek kadar görevinin farkında olmayan ve aktarılanlara gıkını dahi çıkarmayan, duyarsız bürokratlar mı? Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin daha fazla mağdur olmaması için, ya konuya ilişkin bir açıklama yapmalı ya da bu sistemden biran önce vazgeçip eski uygulamaya dönmelidir.

Elçiye zeval olmaz diyerek, Eğitim-Bir-Sen adına öğretmenlerin mağdur edilmemesi için uyarıyor, Sayın Genel Müdürü, “mutfakta biri var mı” diye aşağıya bakmaya davet ediyorum.

 

Ali YALÇIN

EĞİTİM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı

Yazarın Diğer Yazıları
#

Siyonizmin sponsorları da bedelini ödeyecek

#

Zorluklar dayanışmayla aşılır, sorunlar örgütlenerek çözülür

#

Örgütlü gücümüzle tarih yazıyor, yetkimizle kazanım üretiyoruz

#

Eğitim sisteminin ihtiyacı tamir mi, imar mı?

#

Salgın sürecinde bir fedakârlık örneği: Eğitim çalışanları

#

Hakkımızdan azına razı olmadık, olmayız

#

Pagan kültürden medet uman çağdaşlık

#

Kamu görevlisi devletin yükü değil, gücüdür

#

Yeni ufuklardan yeni umutlara

#

Paradigmalar sarmalında kadın ve emek

#

Denetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

#

Fedakârlıklarımızın ham maddesi ideallerimizdir

#

"Eğitim kovayı doldurmak değil, ateşi tutuşturmaktır"

#

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

#

Şiddet eğitimi tehdit ve tahdit ediyor

#

Yanlışı göstermek doğruyu görenlerin hakkıdır

#

Bir istiklal ve istikbal meselesi olarak öğretmenlik mesleği

#

Bugün için umut gelecek için müjdeyiz

#

Sıralama ve yerleştirme baskısı altındaki ortaöğretime yerleştirme serüvenimiz

#

Niceliğimizin büyüklüğünü niteliğimizin gücüyle besliyoruz

#

Yabancı dil öğretimi için önce öğretmen

#

Cefayla açılan yolu vefayla yürüyoruz

#

Özel öğretimin hâli ve sorunlarının halli

#

Tarihin öznesi olmak için paradigmayı değiştirmeliyiz

#

Millî Eğitim millî eğilime uymalıdır

#

Hikmet sırrına erebilen üstün zekâlı çocukları tanıma ve yetiştirme davamız

#

Büyük Türkiye hedefine inanmış 402 bin üyeyle yeni anayasa yolculuğu başlatıyoruz

#

Muhaciri olduğumuz dünyanın Ensarı olmak

#

"Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın..."

#

Öncü medeniyet davasında imam hatip okullarının önemi ve sorumluluğu

#

Hep birlikte hareketleneceğiz, bereketlenerek büyümeye devam edeceğiz

#

Şimdi, herkesin kazandığı toplu sözleşmeyi anlatma vakti

#

Kültür elçisi olarak misafir öğrenciler

#

'İnsanlığın son adası'nda mesuliyetimiz

#

Denetimin unvan, imkân ve yetki sorunu

#

Hayatı Hakk'a uydurmak için bismillah...

#

Hayatı Durdurmak Kimlerin İşine Yarar?

#

KYK Artık Sorunların Altını Değil Üstünü Çizmeli

#

Öğretmenler Neden 'Ek Dersi' Değil de 'Ek İşi' Tercih Ediyorlar?

#

Dünü Kuşanıp Yarını Kuşatacaklar Buluştu

#

Yüreği, Kavgası, Sevdası ve Kalemi Güzel Adam

#

Ya Cumhurbaşkanı Öğretmen Olsaydı!

#

'Akademik Zam' Yeni Hükümetin Önceliği Olmalıdır

#

Aynı Sorun Aynı Hata Aynı Tartışma

#

FATİH Projesi Mesleki Eğitimi Uçurabilir mi?

#

İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur

#

İHH'ya Hasım Olanlar İsrail'e Hısım Olanlardır

#

Milli Eğitimin Çağı Dönüştürecek Projesi

#

YÖK, Teknik Öğretmenleri Duymalıdır

#

Şafak Pavey'in Merhameti Değil, Rosa Parks'ın Başarısı

#

Sendikacılığın Öğretmeni Erol Battal

#

Sayın Bakanım, Bürokratların Öğretmene Neden Zulmediyor?

#

MEB Hukuk Müşavirliği Başörtüye Serbestliği Hazmedemedi mi?

#

Onlar Çaresizliklerinden, Biz İse İnsanlığımızdan Utandık

#

Eğitim-İş’e Acil Şifalar Diliyorum

#

Kılık Kıyafet Özgürlüğü Eyleminde Dik Duranlar ve Dibe Vuranlar

#

MEB “Unutan iyileşir” Politikasını Bırakmalı

#

Milli Eğitim 100 Temel Eseri, Ertuğrul Günay İse Kendini Gözden Geçirsin

#

Sıddık Ertaş’ın Rosa Parks Duruşunu Kutluyorum

#

Devletin Sadık Kulları ‘Çiçek Olun’…

#

Statükonun Mankurtlaşmış Kibirli Bekçilerine

#

Vali Öğretmenleri Anladı Darısı Hükümete

#

Çığlıklar Feryada Dönüştü Çözüm: İl Emri

#

Eğitim-Bir-Sen Neleri Yapmadı?

#

‘Kamusal Alan’ Koca Bir Yalan!

#

Bakan Felaket Tellallarını Ters Köşeye Yatırdı

#

Bakan’ın İçi Burkulmuş, Biz ise Çileden Çıktık

#

Öğretmenler Bu Kez Himmet Değil Buğday İstiyor

#

Herkesi Eğitim Müfettişi Olmaya Davet Ediyorum

#

Bazı Eğitim Müfettişleri İstiklal Mahkemelerine Rahmet Okutuyor!

#

Özel Harekât Okullara Kaydırılsın (!)

#

Yalan Namertlerin Cesaretidir

#

Fişleyen Rektörü ve Dışlanan Doçenti Anlayabilmek…

#

Kurban Olarak Daha Kaç Okul Müdürü Lazım?

#

Şeflere “Ötanazi” Uygulanıyor

#

BT Öğretmenlerinin Sorunları Çözülebilir mi?

#

Sözleşmeli Yolluğunda Yanlışlar Zinciri!

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen