Yazı
Yazar : Ali YALÇIN
5924 Görüntülenme
Salgın sürecinde bir fedakârlık örneği: Eğitim çalışanları
Ali YALÇIN

Bugün, birey, toplum, ülke ve yerküre zemininde insanlığın birikim, güç ve çabasını aşan bir oluş ve değişimi yaşıyoruz. Çin’de ortaya çıkan ve çok hızlı bir şekilde dünyaya yayılan koranavirüs (Kovid-19); insana, hayata, sistemlere, küresel ilişki süreçlerine dair birçok sonuç üretti, üretmeye de devam ediyor. İnsanın sağlığına ve mevcudiyetine dair kitlesel düzeyde risk oluşturan bir durumla karşı karşıyayız. Risk kitlesel boyutta olunca karşılığında alınan tedbirlerin, gerçekleşen değişimlerin de bireysel seviyede olması mümkün değil.

Koronavirüs ve yol açtığı salgın, hayatın olağan akışını değiştirdi. Rutin işleyiş farklılaştı, normale dair ölçütler değişti(rildi). İnsanlık, devletler, sistemler birikimlerini korumak, işleyişini sürdürmek, ayakta ve hayatta kalmak gibi çok zorlu bir eşikte bulunuyor.

Şüphesiz salgına karşı yürütülen mücadele tek başına idari kulvarda gerçekleştirilebilecek; kurallar, yasaklar ve tedbirler üzerinden yürütebilecek bir mücadele değil. Bir yandan tedbirlere harfiyen uymak, diğer yandan rutinin en az hasarla devamını sağlamak, tedarik zincirinde, mal ve hizmet üretiminde krize ve kaosa engel olmak gerekiyor. Bu noktada Türkiye, tarihin örneklik zirvesine yerleştirilecek işlere imza atıyor. Bu başarı öyküsünde sahnenin ön kısmında elbette doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin müthiş özverisi ve başarısı var. Benzer şekilde emsalsiz hizmet sunan posta çalışanlarının ve kargo firmalarının elemanlarının, tedarik zincirini devam ettiren ve üretim çarkını döndüren emekçilerin hayatı olağan seyrinde tutmadaki katkılarını, diğerkâmlıklarını da anmak gerekir. Öte yandan, tarımda, enerjide, tapuda, haberleşmede, yayıncılık hizmetlerinde, ulaştırmada, din hizmetlerinde, sosyal güvenlik ve adalet kulvarında kamu hizmetlerinin aksatılmadan sunulmasını sağlayan ve kamu personel sisteminin önem ve değerini bir kez daha ispatlayan kamu görevlisi arkadaşlarımızı unutamayız.

Bu süreçte, genel olarak perde arkasında konumlanan, asıl işlerini ve kadrolarına dair hizmet ve faaliyetlerini olağandan farklı sunmak zorunda kalan eğitim çalışanlarımıza özel paragraflar açmak, onların salgın sürecinde yaptıkları ve başardıkları işler, geliştirdikleri yenilikçi fikir ve üretimlerle bu sürece katkılarını anlamak ve anlatmak gerekiyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde ve dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim uygulamasına geçilmiştir. Eğitim çalışanları, virüsün ürettiği rutinin değiştirme baskısını sınırlı bir zeminde tutulmasına, öğrencilerin ve eğitimin ‘en az hasarla’ süreci atlatmasına katkıda bulunmuştur, bulunmaktadır.

Teknolojik altyapısının, eğitim araç ve materyallerinin büyük bölümünün öğretmenler tarafından hazırlandığı gerçeğini göz önüne aldığımızda, Millî Eğitim Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülen uzaktan eğitim ve EBA tabanlı eğitimler, üzerinde durulması gereken birçok kıymetli veriyi barındırıyor. Şüphesiz göze ilk çarpanı, eğitim çalışanlarının geçici süreli alternatif eğitim-öğretim uygulamalarını ihtiyaç duyulduğunda yönetecek ve üretecek birikime, vizyona ve motivasyona sahip olduğu gerçeğidir. Bunun yanı sıra birçok öğretmenimizin, kendi sınıfları ve öğrencileri özelinde çevrimiçi uygulamalı programlar üzerinden canlı dersler yaparak hassasiyet ve fedakârlıklarını ortaya koydukları gerçeği de tarihe not düşülmelidir.

Özellikle Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan, büyük bir özveriyle ihtiyaç sahiplerine el uzatan eğitimciler, milletimizin takdirini kazanmış, birçok duygusal anın yaşanmasına vesile olmuştur. Sadece öğretmenler değil, eğitim kurumlarımızdaki hizmetli personel arkadaşlarımızın da, başta Kocaeli örneği olmak üzere, birçok ilimizde sağlık kurumlarının temizliğine ve hijyenine destek amacıyla mesai icra ederek sahada olduklarını ve sorumluluk aldıklarını biliyoruz. Eğitim çalışanları eksiklerin giderilmesinde ve işin görülmesinde adeta can simidi gibidir. Her ne kadar bazen işi abartan ve mesleğin haysiyetini göz ardı eden mülki idare amirleri can sıksa da bu durum değişmemekte, eğitim çalışanları ülkemize candan hizmet etmeyi sürdürmektedir.

Hâl böyleyken, eğitim çalışanlarının ve pek çok kamu görevlisinin bu özverili çabalarını görmek yerine, yapılan hizmetleri töhmet altında bırakacak, yaftalamaya ve karalamaya yönelik cümlelerin ekranlardan kurulduğuna da şahitlik ediyoruz. Birçok kamu kurumunun yanı sıra okulların da kapalı olmasını öğretmenler için tatil sanan/sayan kimi zevat, cehaletleri ile husumetlerini birleştirerek çatışmaya yönelik ifadelerde bulunuyorlar. Haksızlığı bir yana, ayrımcı ve ayrıştırıcı dil sadece sahibine zarar veriyor. Gerçek işi olmadığı hâlde sırf göreve çağrıldığı için şehirlerarası yollarda ve şehir içinde oluşturulan uygulama noktalarında kontroller yapan, 12 saat boyunca insanların ateşini ölçen eğitim çalışanlarının bu fedakârlığını biz gördük, milletimiz gördü ama bu zevat görmedi, göremedi.

Bu süreçte Bilim Sanat merkezlerinin, Halk Eğitim merkezlerinin, olgunlaşma enstitülerinin, ‘biz de varız’ diyen imam hatiplerin ve okulları üretim bandına çeviren, dünya gündemine oturan meslek liselerinin maske, siperlik, koruyucu önlük üretimlerini, maske üretim makinesi ile yerli solunum cihazı geliştirme faaliyetlerini öğretmenlerle, eğitim yöneticileriyle ilişkilendirmekte zorlanan ve isteksiz davrananlar var. Bizler, öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve eğitim kurumlarımızın yöneticilerine müteşekkiriz. Öğretmen ve yöneticilerimizin fikir emeği, akıl teri ve insanlık için gayreti her tür takdiri ve manevi taltifi hak ediyor. Bu bağlamda, eğitim çalışanlarının ve tüm kamu görevlilerinin salgınla mücadeleye dair katılımlarını ve katkılarını görerek hak ettikleri değeri veren ve teşekkür eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan herkese örnek olmalıdır.

Bu noktada hem bir öğretmen hem sendikacı olarak, salgın boyunca aksiyoner insani sorumluluk almada istek ve kararlılık ortaya koyan eğitim çalışanlarımızı, “İyilik Kanımızda Var” diyerek çağrımız üzerine Kızılay’ın Kan Bankası’na koşa üyelerimizi ve sendika yöneticilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, her birine yürekten teşekkür ediyorum. Hâl bu iken, bu dönemde, gazete köşelerinden veya ekranlardan eğitimcilere yönelik ithamlara, onları kılık ve kıyafetine göre kategorize etme tavırlarına da şahit olduk. Uzaktan eğitimde ders verenler üzerinden kadın öğretmenleri, başörtüsü ya da başka bir kılık ve kıyafet unsuru nedeniyle hedef göstermek, tahkir ve tezyif edici içerikler üretmek derdine düşenleri de gördük.

Öğretmenin kılık ve kıyafetine televizyon ekranından, gazete köşesinden müdahale etmekle, yönetmelik ile müdahale etmek arasında yaklaşım olarak fark yoktur. Referanslar, niyetler ve hedefler farklı olabilir fakat yaklaşım ortaktır. Eğitim çalışanlarının nasıl giyineceğine karar verme hakkını kendinde görenler, onların hemen tamamının toplumun hassasiyetlerine ve mesleğin haysiyetine uygun kılık ve kıyafet tercih ettiğini gözden kaçırıyorlar. Açıkçası milletin kılık ve kıyafet noktasındaki akil ve özgürlükçü çizgisine henüz devletin, bazı kalem ve kelam ehlinin yaklaşamadığını üzülerek görüyoruz.

Son dönemde bizleri yaralayan bir başka husus ise atanan fakat göreve başlatılmayan öğretmenlere yönelik bazı kalem erbabının tavrıdır. 18 Mart’ta Millî Eğitim Bakanlığı tarafından atamaları gerçekleştirilen 20 bin öğretmenimiz, salgın nedeniyle göreve başlatılamadı. Aralarında azımsanmayacak sayıda başka işlerde çalışırken öğretmen olarak atanmaları nedeniyle bu işleri bırakanlar da var. Eski işlerine dönme imkânları ve yeni işlerine başlama fırsatları yok. Tabiri caizse arafta kaldılar. Okulların kapalı olması gerekçesiyle göreve başlatılmamalarını makul görmek ve göstermek hem öğretmen olmak için harcadıkları emeğe hem de öğretmen maaşı üzerinden edinecekleri ve hakları olan ekmeğe saygısızlık olur. Nihayetinde atamalarını yapan, bu atama işlemi için de fiilen çalıştıkları işlerden ayrılmalarını öngören devlet idaresi ve mevzuatıdır.

Eğitim çalışanlarına hakkını teslim etmek için illa mağdur ya da amir olmaya gerek yok, biraz gündemi takip etmek ve irfan sahibi olmak yeterlidir. Salgın sürecinde başta sağlık çalışanları olmak üzere, birçok kamu görevlisi, özel sektör çalışanı hayatın idame ettirilmesi, üretimin devam etmesi, ihtiyaçların karşılanması, tedbirlerin uygulanması, ihtiyaç sahiplerine el uzatılması konusunda büyük sorumluluk icra ediyor. Bu fedakârlığın değeri ve kıymeti önümüzdeki günlerde çok daha iyi anlaşılacak ve takdir edilecektir. Bu salgın sürecinde en büyük fedakârlık örneklerinden birini de eğitim çalışanları sergilemiştir.

Yazarın Diğer Yazıları
#

Siyonizmin sponsorları da bedelini ödeyecek

#

Zorluklar dayanışmayla aşılır, sorunlar örgütlenerek çözülür

#

Örgütlü gücümüzle tarih yazıyor, yetkimizle kazanım üretiyoruz

#

Eğitim sisteminin ihtiyacı tamir mi, imar mı?

#

Hakkımızdan azına razı olmadık, olmayız

#

Pagan kültürden medet uman çağdaşlık

#

Kamu görevlisi devletin yükü değil, gücüdür

#

Yeni ufuklardan yeni umutlara

#

Paradigmalar sarmalında kadın ve emek

#

Denetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

#

Fedakârlıklarımızın ham maddesi ideallerimizdir

#

"Eğitim kovayı doldurmak değil, ateşi tutuşturmaktır"

#

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

#

Şiddet eğitimi tehdit ve tahdit ediyor

#

Yanlışı göstermek doğruyu görenlerin hakkıdır

#

Bir istiklal ve istikbal meselesi olarak öğretmenlik mesleği

#

Bugün için umut gelecek için müjdeyiz

#

Sıralama ve yerleştirme baskısı altındaki ortaöğretime yerleştirme serüvenimiz

#

Niceliğimizin büyüklüğünü niteliğimizin gücüyle besliyoruz

#

Yabancı dil öğretimi için önce öğretmen

#

Cefayla açılan yolu vefayla yürüyoruz

#

Özel öğretimin hâli ve sorunlarının halli

#

Tarihin öznesi olmak için paradigmayı değiştirmeliyiz

#

Millî Eğitim millî eğilime uymalıdır

#

Hikmet sırrına erebilen üstün zekâlı çocukları tanıma ve yetiştirme davamız

#

Büyük Türkiye hedefine inanmış 402 bin üyeyle yeni anayasa yolculuğu başlatıyoruz

#

Muhaciri olduğumuz dünyanın Ensarı olmak

#

"Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın..."

#

Öncü medeniyet davasında imam hatip okullarının önemi ve sorumluluğu

#

Hep birlikte hareketleneceğiz, bereketlenerek büyümeye devam edeceğiz

#

Şimdi, herkesin kazandığı toplu sözleşmeyi anlatma vakti

#

Kültür elçisi olarak misafir öğrenciler

#

'İnsanlığın son adası'nda mesuliyetimiz

#

Denetimin unvan, imkân ve yetki sorunu

#

Hayatı Hakk'a uydurmak için bismillah...

#

Hayatı Durdurmak Kimlerin İşine Yarar?

#

KYK Artık Sorunların Altını Değil Üstünü Çizmeli

#

Öğretmenler Neden 'Ek Dersi' Değil de 'Ek İşi' Tercih Ediyorlar?

#

Dünü Kuşanıp Yarını Kuşatacaklar Buluştu

#

Yüreği, Kavgası, Sevdası ve Kalemi Güzel Adam

#

Ya Cumhurbaşkanı Öğretmen Olsaydı!

#

'Akademik Zam' Yeni Hükümetin Önceliği Olmalıdır

#

Aynı Sorun Aynı Hata Aynı Tartışma

#

FATİH Projesi Mesleki Eğitimi Uçurabilir mi?

#

İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur

#

İHH'ya Hasım Olanlar İsrail'e Hısım Olanlardır

#

Milli Eğitimin Çağı Dönüştürecek Projesi

#

YÖK, Teknik Öğretmenleri Duymalıdır

#

Şafak Pavey'in Merhameti Değil, Rosa Parks'ın Başarısı

#

Sendikacılığın Öğretmeni Erol Battal

#

Öğretmenler Zimmetle Karşı Karşıya!

#

Sayın Bakanım, Bürokratların Öğretmene Neden Zulmediyor?

#

MEB Hukuk Müşavirliği Başörtüye Serbestliği Hazmedemedi mi?

#

Onlar Çaresizliklerinden, Biz İse İnsanlığımızdan Utandık

#

Eğitim-İş’e Acil Şifalar Diliyorum

#

Kılık Kıyafet Özgürlüğü Eyleminde Dik Duranlar ve Dibe Vuranlar

#

MEB “Unutan iyileşir” Politikasını Bırakmalı

#

Milli Eğitim 100 Temel Eseri, Ertuğrul Günay İse Kendini Gözden Geçirsin

#

Sıddık Ertaş’ın Rosa Parks Duruşunu Kutluyorum

#

Devletin Sadık Kulları ‘Çiçek Olun’…

#

Statükonun Mankurtlaşmış Kibirli Bekçilerine

#

Vali Öğretmenleri Anladı Darısı Hükümete

#

Çığlıklar Feryada Dönüştü Çözüm: İl Emri

#

Eğitim-Bir-Sen Neleri Yapmadı?

#

‘Kamusal Alan’ Koca Bir Yalan!

#

Bakan Felaket Tellallarını Ters Köşeye Yatırdı

#

Bakan’ın İçi Burkulmuş, Biz ise Çileden Çıktık

#

Öğretmenler Bu Kez Himmet Değil Buğday İstiyor

#

Herkesi Eğitim Müfettişi Olmaya Davet Ediyorum

#

Bazı Eğitim Müfettişleri İstiklal Mahkemelerine Rahmet Okutuyor!

#

Özel Harekât Okullara Kaydırılsın (!)

#

Yalan Namertlerin Cesaretidir

#

Fişleyen Rektörü ve Dışlanan Doçenti Anlayabilmek…

#

Kurban Olarak Daha Kaç Okul Müdürü Lazım?

#

Şeflere “Ötanazi” Uygulanıyor

#

BT Öğretmenlerinin Sorunları Çözülebilir mi?

#

Sözleşmeli Yolluğunda Yanlışlar Zinciri!

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen