Yazı
Yazar : Ali YALÇIN
81518 Görüntülenme
Sayın Bakanım, Bürokratların Öğretmene Neden Zulmediyor?
Ali YALÇIN

Üniversite öğrencisi olduğu dönemde Amasya’da ikamet ederken, Milli Gençlik Vakfı bünyesinde sivil toplum faaliyetinde bulunan gencin başına gelenlere mi yoksa bugün yaşadıklarına mı üzülürsünüz. Haksızlığa maruz kalan “artık muhtar bile olamaz” denen Başbakan’a haklarını iade eden devlet, hiçbir suçu olmayan ve memnu hakları iade edilen; yaşı genç ama yaşadığı saçmalıklar dolayısıyla bıkmış ve umudu kırılmış öğretmene neden zulmediyor?

28 Şubat atmosferinin bütün hızıyla hüküm sürdüğü 1999 yılında Suluova Milli Gençlik Vakfı’na gündüz gözüyle yapılan sözde baskında sebepsiz yere gözaltına alındı. Darbe suçlu arıyordu. Suçlu bulunacak eğer yoksa bir şekilde uydurulacaktı. Onu karakola götürenler evinde aramalar yaptılar. Yapılan aramada suç delilleri(!) bulunmuştu.

Büyük Doğu yayınlarına ait Necip Fazıl Kısakürek kitapları, Ruşen Çakır’ın Ayet ve Slogan’ı, bugünlerde Star Gazetesi’nin ek olarak verdiği 1950-1960 yılları arasında yayınlanmış Büyük Doğu Dergilerinden birkaç sayı, Kuran-ı Kerim Meali, Salih Mirzabeyoğlu tarafından yazılmış Tilki Günlüğü, Ahmet Mithat Efendi’nin batılılaşmayı anlatan kitapları, Leman Dergisi’nin karikatürleri ile fare yakalamak için ucuna peynir takılı olan fare tuzağı…  Örgütsel dokümana bakar mısınız?

Amasya Emniyetine götürülerek işkence yapıldı. Manevi değerlerine küfür edildi ve aşağılandı. Hiçbir eyleme katılmamış, yasadışı hiçbir faaliyetin kenarından bile geçmemişti. Hakkında “Yasa dışı silahlı çete niteliğindeki örgüte yardım etmek” suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde dava açıldı ve yargılanmaya başladı. Ne olduğunu anlamakta zorlanıyordu. 28 Şubat karabasanı çökmüş, postmodern darbeye gerekçe, insanlara ise isnat edilecek suç aranıyordu. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 1999 tarihli kararıyla da hakkında yasa dışı silahlı çete niteliğindeki örgüte yardım etmek suçundan 3 yıl 9 ay ağır hapis cezası verildi. 22.04.1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartlı salıvermeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair; 4616 sayılı Kanun yayınlandı ve Kanun gereği hakkında verilen hüküm ertelendi.

Amasya Eğitim Fakültesi’ni bitirmişti. Öğretmen olmak için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu ve 2001 yılında öğretmen olarak atandı. 2 yıldan fazla çalıştı. Bakanlıkça hakkındaki mahkûmiyet kararı gerekçe gösterilerek memurluğa atanma şartlarını taşımadığının sonradan anlaşıldığı gerekçesiyle 657 sayılı Kanun’un 98/b maddesine göre 2003 yılında görevine son verildi. Daha sonra 5 yıllık erteleme süresi içinde aynı cins veya daha ağır bir suç işlenmediğinden başvurusu üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla hakkında verilmiş hüküm, bütün neticeleri ile birlikte ortadan kaldırıldı. Verilmiş olan mahkûmiyetin vaki olmamış sayılmasına karar verildi. Öğretmen, Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak hakkında “memnu hakların iadesi” kararı aldırdı.

Bu kararlar üzerine göreve iade için Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, mahkûmiyet kararını gerekçe göstererek genç öğretmenin talebini reddetti. Bakanlık bürokratları ile görüştü. Bir bürokrat kendisine, “Senin mesleğine dönmen için hiçbir yasal engel yok. Göreve başlatılman lazım” derken, ‘AK Parti döneminde şu yaşadığıma bakar mısın’ diyen öğretmene, atamadan sorumlu bürokrat ise, “AK Parti diyorsun. AK Parti iktidarda bir yıl kalabilecek mi ki” diye karşılık verdi. Devlet Personel’den ve Bakanlık 1.Hukuk Müşavirliğinden görüş soruldu. Devlet personel olumlu cevap verirken Bakanlık Hukuk Müşavirliği ise ‘başlatmayın’ dedi. ‘Eğer başlatırsanız yarın bir gün herhangi bir şey olursa sorumluluk sizindir’ anlamında göz korkuttu. Çaresizdi. Olanlara hiçbir anlam veremiyordu. “Bakanlığın ret cevabını idare mahkemesine götür Hocam” dediler. Öyle yaptı. Mahkeme, ‘takdir idarenindir’ diye karar verdi.

Başbakan’ın yaşadıkları geldi aklına…

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa’nın 76/2 maddesinde belirtilen nitelikte bir ceza mahkûmiyeti nedeniyle milletvekili seçilme hakkını yitirmiş bulunan kişilerle ilgili, “Bu kişiler haklarına ancak ve sadece, Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesi uyarınca, talepleri üzerine mahkemece verilecek ‘yasaklanmış hakların geri verilmesi’ kararıyla kavuşabilirler” diyordu. Erdoğan da bu karar sayesinde milletvekili ve akabinde başbakan olabilmişti.

Darbe dönemlerinde hukukun ve adaletin askıya alındığı zamanlarda her masum vatandaşın başına gelebilecek bir olay, genç öğretmene hayatı zindan etti. Günümüzde Ruşen Çakır’ın televizyonlarda programlar yapıp itibar gördüğü, Leman dergisinin bugün herkesi güldürdüğü, Necip Fazıl Kısakürek isminin okullara verildiği bir ortamda, O, okula giremiyordu. Anlaşılan, polislerin delil olarak götürdüğü peynir takılı fare tuzağına sanki o düşmüş çırpınıyordu.

İnşaatlarda amelelik yaptı. Karnını doyurmaya çalıştı. İmtihan diye düşündü. Böyle düşünmek onu teselli ediyor ve güçlü kılıyordu. İçinden “Sen Öğretmensin” diyen sese de kulak asmamaya alışmıştı. Birçok insanın burun kıvırdığı işlere bile talip oldu. Hayata tutunmalı ve ayakları üzerinde durmalı, evine ekmek götürebilmeliydi. Yıllar geçiyor ama yaşadığı adaletsizliğin açtığı yara kabuk bağlamıyordu. Yılgın çalışıyordu. Hayatın yükü ve yaptığı işler onu yormuyordu. Onu yoran; kafasında cevap bulamadığı sorular, bürokratların tuzu kuru, keyfi ve fütursuz davranışlarıydı.

Yeni çalıştığı işyerinden fırsat buldukça işin uzmanları ve avukatlarla görüşüyordu… Görevde olduğu günlerde sendika üyesi olduğunu hatırladı ve yolu Eğitim-Bir-Sen’e düştü. Bu işi en iyi onlar bilir diyerek hukuk bürosuna girdi. Elinde bir yığın evrak vardı. Artık kuracağı cümlelere kafa yormuyordu. Cümleler zaten kendiliğinden peş peşe geliyordu. Anlattı, anlattı ve duraksayıp ne diyorsunuz der gibi baktı.

Hukukçular, “Her ne kadar mahkeme kararları atamada Bakanlığın takdir hakkına atıfta bulunsa da atandığınız ve görevden alındığınız tarihlerde yürürlükte olan 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi, ‘Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere…’ ibaresine yer veriyor. Yeniden atanmanızda hiçbir hukuki engel yok. Diğer yandan cezanızı(!) ortadan kaldıran 4616 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi kararında da ifade edildiği üzere bir ‘af kanunu’ olmayıp, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan ‘…affa uğramış dahi olsalar…’ hükmünün size uygulanması mümkün değildir” dediler.

Bakanlık, idare mahkemesi kararında belirtilen “idarenin takdir hakkı vardır” gerekçesine sığınabilir? Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun dahi memnu hakların iadesi kararı getiren adayların, “affa uğramış olsalar dahi” ibaresi olmasına rağmen, haklarında mahkûmiyet kararı verilmiş bulunanların adaylık başvurularının kabul edildiğini bütün kamuoyu biliyordu. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı’nın aynı durumda bile sayılmayacak bir hususta “bu kişinin öğretmen olmasına hukuk müsaade edebilir ama ben müsaade etmiyorum” demesini ne yazık ki kimse bilmiyordu. Çünkü kol kırılıyor ve yen içinde kalıyordu. Sayın Başbakan’a yapılan haksızlık ile bana yapılan haksızlık arasında ne fark var diye düşündü.  YSK’nın “…mahkûmiyet hangi yasadan kaynaklanmış olursa olsun şayet bu mahkûmiyet 5237 sayılı Yasa dışındaki herhangi bir yasa hükmü gereğince (örneğin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi gibi) hükümlü yönünden süresiz hak yoksunluğu doğuruyorsa, bu yoksunluğun giderilmesi için, süre ve diğer koşullar gerçekleştiğinde yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi mümkündür…” gerekçesi neden kendisi için de dikkate alınmıyordu? Hukuk ve adalet bunu gerektirmez miydi?

Anlaşılan, olay, bürokratların, “AK Parti diyorsun. AK Parti iktidarda bir yıl kalabilecek mi ki” sorusunda gizli. Bir yıl kalacak mı denilen AK Parti on yıldır iktidarda ama anlaşılan Milli Eğitim Bakanlığı istisna. Bu ülkede memnu hakların iadesi kararı alınmak suretiyle milletvekili, hatta başbakan olunabiliyor iken; hakları iade edilen bir kimsenin yeniden öğretmen olarak atanamıyor olmasının cevabı verilmek zorundadır.

Başbakan’a haklarını iade eden devletin bürokratlarının bu tavrını anlamak imkansız. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları bu öğretmeni neden süründürüyor ve neden yıllardır zulmediyor? Öğrendiğim kadarıyla bu öğretmen tek değilmiş. Bunun gibi birçok hadise söz konusuymuş. Bakanlık bürokratlarının keyfi ne zaman gelecek. Bu bakanlık Başbakan'ın iradesinin dışında mı hareket ediyor. Sayın Bakanım, devraldığınız bakanlığın bu hallerinden ve bürokratların bu tavırlarından haberdar mısınız?

Sizden öğretmenin yaşadığı çileyi bitirip göreve iade etmenizi, değilse gerçekten ikna edici bir cevap bekliyorum. 

Yazarın Diğer Yazıları
#

Siyonizmin sponsorları da bedelini ödeyecek

#

Zorluklar dayanışmayla aşılır, sorunlar örgütlenerek çözülür

#

Örgütlü gücümüzle tarih yazıyor, yetkimizle kazanım üretiyoruz

#

Eğitim sisteminin ihtiyacı tamir mi, imar mı?

#

Salgın sürecinde bir fedakârlık örneği: Eğitim çalışanları

#

Hakkımızdan azına razı olmadık, olmayız

#

Pagan kültürden medet uman çağdaşlık

#

Kamu görevlisi devletin yükü değil, gücüdür

#

Yeni ufuklardan yeni umutlara

#

Paradigmalar sarmalında kadın ve emek

#

Denetim, kadavraya otopsi değil, hayata koruyucu hekimlik yapmaktır

#

Fedakârlıklarımızın ham maddesi ideallerimizdir

#

"Eğitim kovayı doldurmak değil, ateşi tutuşturmaktır"

#

Seçimimiz daha ideal bir eğitim düzeni içindir

#

Şiddet eğitimi tehdit ve tahdit ediyor

#

Yanlışı göstermek doğruyu görenlerin hakkıdır

#

Bir istiklal ve istikbal meselesi olarak öğretmenlik mesleği

#

Bugün için umut gelecek için müjdeyiz

#

Sıralama ve yerleştirme baskısı altındaki ortaöğretime yerleştirme serüvenimiz

#

Niceliğimizin büyüklüğünü niteliğimizin gücüyle besliyoruz

#

Yabancı dil öğretimi için önce öğretmen

#

Cefayla açılan yolu vefayla yürüyoruz

#

Özel öğretimin hâli ve sorunlarının halli

#

Tarihin öznesi olmak için paradigmayı değiştirmeliyiz

#

Millî Eğitim millî eğilime uymalıdır

#

Hikmet sırrına erebilen üstün zekâlı çocukları tanıma ve yetiştirme davamız

#

Büyük Türkiye hedefine inanmış 402 bin üyeyle yeni anayasa yolculuğu başlatıyoruz

#

Muhaciri olduğumuz dünyanın Ensarı olmak

#

"Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın..."

#

Öncü medeniyet davasında imam hatip okullarının önemi ve sorumluluğu

#

Hep birlikte hareketleneceğiz, bereketlenerek büyümeye devam edeceğiz

#

Şimdi, herkesin kazandığı toplu sözleşmeyi anlatma vakti

#

Kültür elçisi olarak misafir öğrenciler

#

'İnsanlığın son adası'nda mesuliyetimiz

#

Denetimin unvan, imkân ve yetki sorunu

#

Hayatı Hakk'a uydurmak için bismillah...

#

Hayatı Durdurmak Kimlerin İşine Yarar?

#

KYK Artık Sorunların Altını Değil Üstünü Çizmeli

#

Öğretmenler Neden 'Ek Dersi' Değil de 'Ek İşi' Tercih Ediyorlar?

#

Dünü Kuşanıp Yarını Kuşatacaklar Buluştu

#

Yüreği, Kavgası, Sevdası ve Kalemi Güzel Adam

#

Ya Cumhurbaşkanı Öğretmen Olsaydı!

#

'Akademik Zam' Yeni Hükümetin Önceliği Olmalıdır

#

Aynı Sorun Aynı Hata Aynı Tartışma

#

FATİH Projesi Mesleki Eğitimi Uçurabilir mi?

#

İmkânsız Diye Bir Şey Yoktur

#

İHH'ya Hasım Olanlar İsrail'e Hısım Olanlardır

#

Milli Eğitimin Çağı Dönüştürecek Projesi

#

YÖK, Teknik Öğretmenleri Duymalıdır

#

Şafak Pavey'in Merhameti Değil, Rosa Parks'ın Başarısı

#

Sendikacılığın Öğretmeni Erol Battal

#

Öğretmenler Zimmetle Karşı Karşıya!

#

MEB Hukuk Müşavirliği Başörtüye Serbestliği Hazmedemedi mi?

#

Onlar Çaresizliklerinden, Biz İse İnsanlığımızdan Utandık

#

Eğitim-İş’e Acil Şifalar Diliyorum

#

Kılık Kıyafet Özgürlüğü Eyleminde Dik Duranlar ve Dibe Vuranlar

#

MEB “Unutan iyileşir” Politikasını Bırakmalı

#

Milli Eğitim 100 Temel Eseri, Ertuğrul Günay İse Kendini Gözden Geçirsin

#

Sıddık Ertaş’ın Rosa Parks Duruşunu Kutluyorum

#

Devletin Sadık Kulları ‘Çiçek Olun’…

#

Statükonun Mankurtlaşmış Kibirli Bekçilerine

#

Vali Öğretmenleri Anladı Darısı Hükümete

#

Çığlıklar Feryada Dönüştü Çözüm: İl Emri

#

Eğitim-Bir-Sen Neleri Yapmadı?

#

‘Kamusal Alan’ Koca Bir Yalan!

#

Bakan Felaket Tellallarını Ters Köşeye Yatırdı

#

Bakan’ın İçi Burkulmuş, Biz ise Çileden Çıktık

#

Öğretmenler Bu Kez Himmet Değil Buğday İstiyor

#

Herkesi Eğitim Müfettişi Olmaya Davet Ediyorum

#

Bazı Eğitim Müfettişleri İstiklal Mahkemelerine Rahmet Okutuyor!

#

Özel Harekât Okullara Kaydırılsın (!)

#

Yalan Namertlerin Cesaretidir

#

Fişleyen Rektörü ve Dışlanan Doçenti Anlayabilmek…

#

Kurban Olarak Daha Kaç Okul Müdürü Lazım?

#

Şeflere “Ötanazi” Uygulanıyor

#

BT Öğretmenlerinin Sorunları Çözülebilir mi?

#

Sözleşmeli Yolluğunda Yanlışlar Zinciri!

MEMUR-SEN
KONFEDERASYONU
EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ
SENDİKASI
Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:86
Altındağ - Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0.312 231 23 06 Faks : 0.312 230 65 28
ebs@ebs.org.tr
Copyright © Eğitim Bir Sen